soluzioni pixwords help pixwords solution Pixword 3 lettere soluzioni Pixword 7 lettere soluzioni Pixword 10 lettere soluzioni Pixword 13 lettere soluzioni Pixword 18 lettere soluzioni
Leasing – co to właściwie jest? | Financeroom

Leasing – co to właściwie jest?

Leasing- co to właściwie jest???
Słowo leasing pochodzi od angielskiego lease oznaczającego wynajem, dzierżawę i faktycznie jest to pewna forma wynajmu. Umożliwia leasingobiorcy korzystanie z danego środka trwałego, przez określony w umowie czas, w zamian za spłacanie rat. W leasing można wziąć różne dobra ruchome, zarówno nowe jak i używane. Mogą to być środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, itp., a także nieruchomości (lokale, budynki, działki, zakłady produkcyjne itp.). Najczęściej jednak środkami trwałymi, których dotyczy leasing są samochody. Przy czym mogą to być zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy
i pojazdy specjalistyczne.
Leasing jest wygodnym rozwiązaniem, gdyż daje możliwość korzystania z nowego samochodu bez konieczności inwestowania od razu w całą jego wartość, a warunkiem jest spłacanie zaciągniętego zobowiązania tylko przez określony czas. Jest skierowany zarówno do tych, którzy mają już staż na rynku, dysponują określonym kapitałem finansowym i chcą poszerzać swoją działalność poprzez inwestowanie, jak również do nowopowstałych firm, które potrzebują różnych maszyn i pojazdów, do rozpoczęcia funkcjonowania.
To głównie firmy są odbiorcami usług leasingowych. Wiele z nich nie stać na zakupienie sprzętu za gotówkę, więc decydują się na leasing aut, ponieważ dzięki temu są w stanie tanim kosztem uzyskać maszyny potrzebne im do pracy.
Co ciekawe, firmy same mogą dać w leasing swój majątek w zamian za zastrzyk gotówki. Taka forma nazywa się wtedy leasingiem zwrotnym. Sprzęt może być odkupiony potem przez firmę z powrotem, lecz z zapłaceniem odsetek.
Decydując się na leasing, umożliwiający korzystanie z samochodu, maszyny lub nieruchomości, musimy wybrać jego rodzaj: operacyjny lub finansowy.
Leasing operacyjny – W przypadku tej formy finansowania to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy są: możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej, wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu. Warunkiem jest zawarcie umowy zgodnej z wytycznymi przewidzianymi w prawie podatkowym: umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego, co np. w przypadku samochodu osobowego daje nam dwa lata.
Leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa. W związku z tym, podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi wartość netto raty leasingowej, płaconej przez leasingobiorcę. Podatek VAT jest naliczany wraz z każdą opłatą leasingową, co powoduje, że zapłata VATu – w porównaniu z zakupem przedmiotu – jest także rozłożona dla przedsiębiorcy w czasie. Czynsze leasingowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, niezależnie od stawki jaką opodatkowany jest leasingowany przedmiot

Leasing finansowy- Jeśli zarządzający firmą zdecyduje się na ten rodzaj leasingu, to przedmiot zostanie zaliczony do jego majątku, co da mu możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa w tym przypadku są właśnie odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania. Zaletą leasingu finansowego jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem jest, aby umowa została podpisana na czas określony, ustalony między stronami. Po zakończeniu okresu leasingu dany przedmiot przechodzi na własność korzystającego i można go wykorzystywać dalej w firmie lub odsprzedać.
W przypadku tego rodzaju leasingu mamy do czynienia z dostawą towaru, stąd podatek VAT od sumy płatności leasingowych należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Dla wielu firm, szczególnie tych rozpoczynających działalność, może okazać się to sporym wyzwaniem. Jednak leasing finansowy cieszy się sporą popularnością, np. wśród podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT. A to dlatego, że pozwala na doliczenie stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot.
Jeżeli chodzi o odliczenie podatku VAT – Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie nowych ograniczeń w podatku od towarów i usług, w odniesieniu do samochodów osobowych. Do końca 2013 roku zakup, leasing oraz wynajem samochodu osobowego – odliczenie w wysokości 60 proc. wartości VAT, jednak nie więcej niż 6 000 zł, a od stycznia 2014 roku przy zakupie lub leasingu samochodu osobowego przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku VAT.
Czym różni się kredyt od leasingu?
Podstawową cechą leasingu odróżniającą go od kredytu jest to, że zakupywany przedmiot w większości przypadków pozostaje własnością firmy leasingowej do czasu, aż leasing nie zostanie spłacony. Kolejną kwestią jest fakt, że w leasingu klient wpłaca określony % wartości przedmiotu już na samym początku i może stać się jego właścicielem po zakończeniu umowy wykupując tenże przedmiot za określoną wartość. Co więcej, leasing umożliwia inne sposoby rozliczeń podatkowych, co przemawia na jego korzyść zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorców. Kolejną ważną kwestią jest to, że korzystając z oferty leasingu i będąc leasingobiorcą, nie wpływa to na historię kredytową, zatem w czasie trwania leasingu klient może starać się o kredyt.